BASES I CONVOCATÒRIA FANTOSFREAK 2023

 

BASES ESPECÍFIQUES QUE  REGEIXEN ELS PREMIS DEL CONCURS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES FANTÀSTIC I FREAKS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS FANTOSFREAK 

 

ANTECEDENTS

 

El Fantosfreak és un festival altament consolidat a Cerdanyola del Vallès des de l’any 2000. El festival consisteix en un concurs de curtmetratges de temàtica fantàstica, terror o “freak”.

És un Festival organitzat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb col·laboració de l’Associació Fantosfreak

Els curtmetratges seleccionats pel concurs es projecten de dilluns a dijous, i el divendres es projecten els curts guanyadors i altres curts fora de concurs. De forma complementaria, abans de la projecció dels curts, es realitzen activitats culturals com ara concerts de grups i artistes  locals, i altres espectacles d’acord amb la filosofia del festival.

Aquest Festival es realitza un cop l’any, la tercera o quarta setmana de juliol, entre les 20h a la 00’30 h cada dia, a la plaça del Parc del Turonet del municipi de Cerdanyola del Vallès.

 

NORMES GENERALS

 

1.      El concurs del Festival de Curtmetratges Fantosfreak és una iniciativa creada i impulsada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i  l’Associació Fantosfreak.

 

2.      El funcionament del concurs del festival és el següent.

Cada any es publicarà la convocatòria del concurs. En el període establert en aquesta convocatòria, es presentaran el curts. Un cop finalitzat aquest període, un comitè de selecció, farà una tria d’entre tots els curts, i seleccionaran quins son els curts triats que optaran als premis del concurs. Aquesta selecció serà la que es projectarà al públic durant la setmana de realització del Festival. El jurat, constituït cada any i establert en la corresponent convocatòria, emetrà el darrer dia del festival el resultat dels curts guanyadors i per tant premiats.

 

3.      Podrà participar qualsevol persona física, empresa, associació o grup no formal, sense cap restricció d’edat, nacionalitat o de qualsevol altra mena.

 

4.      Les obres presentades hauran de ser de temàtica fantàstica, terror o “freak”.

 

5.      S’acceptaran un màxim de cinc obres per autor o autora.

 

6.      Els curtmetratges tindran una durada màxima de 20 minuts.

 

7.      Les obres poden estar realitzades en qualsevol format (cinema, vídeo digital, vídeo analògic...), però hauran de presentar-se online, a través d’algunes de les plataformes online oficials que treballen amb el festival. Aquestes estaran referenciades en la corresponent convocatòria anual.

 

8.      Els curtmetratges hauran de presentar-se preferentment en català o castellà. També s’acceptaran obres en un altre idioma, però en aquest cas hauran d’estar subtitulats en algun dels dos idiomes esmentats, o bé incloure una transcripció dels diàlegs en català, castellà o anglès.

 

9.      La data límit per presentar les obres s’establirà en la corresponent convocatòria anual.

 

10.  Els tipus de premis i els imports (en metàl·lic o en espècie) s’establiran en la corresponent convocatòria anual.

 

11.  El comitè de selecció estarà format per persones membres de l’Associació Fantosfreak. La seva composició es farà pública en la convocatòria anual.

 

12.  Les obres seleccionades per aquest comitè de selecció, participaran en una mostra al públic i seran les que finalment optaran als premis del concurs. Aquesta selecció es notificarà per correu electrònic a tots els participants, tant els que hagin estat seleccionats com els que no. A més a més, aquesta informació es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament i la de l’associació Fantosfreak.

 

13.   El jurat estarà compost per personal de l’Ajuntament i membres  designats per l’Associació Fantosfreak . La seva composició es farà pública en la convocatòria anual.

 

14.  L’organització del concurs es reserva també la possibilitat de fer projeccions en altres festivals o mostres amb les que s’estableixin col·laboracions. En aquest casos, però, s’informarà que són obres presentades en el Festival de Curtmetratges Fantosfreak.

 

15.  Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran a criteri del jurat.

 

16.  La inscripció en el concurs suposa la total acceptació de les bases.

 

17.  La convocatòria anual d’aquest concurs s’aprovarà per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cerdanyola.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ

 

 1. Idoneïtat sobre les temàtiques del concurs i del Festival

 

 1. Qualitat artística i tècnica, així com també la seva originalitat, en la qual es valorarà la temàtica, les imatges, la idea, així com la tècnica i edició del mateix.

 

 1. Els curtmetratges seleccionats per al concurs, en cap cas podran fer apologia de valors o ideologies contraries als Drets Humans, i al respecte a la diversitat i a la convivència.

 

 1. Els curtmetratges seleccionats hauran de complir cadascun dels criteris i seran valorats a parts iguals.

VEREDICTE

 

18.  El veredicte del jurat, en relació als curtmetratges premiats, es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament i en la web de l’Associació Fantosfreak l’últim dia del Festival. També es farà públics en els mitjans de comunicació aquest darrer dia del Festival.

 

19.  Els premis atorgats pel jurat i el del públic son inapel·lables.

 

20.  Els curtmetratges seleccionats passaran a formar part de la videoteca del concurs. L’organització del festival es reserva el dret a utilitzar total o parcialment els curtmetratges seleccionats amb l’única finalitat de promocionar el festival.

 

21.  Les obres seleccionades seran projectades públicament durant la mostra anomenada Festival Internacional Fantosfreak de Curtmetratges Fantàstics i Freaks de Cerdanyola del Vallès, que es realitza durant una setmana al mes de juliol. La corresponent convocatòria anual establirà el lloc i les dates concretes.

 

22.  Els curtmetratges de producció catalana seleccionats a concurs en el Festival Fantosfreak que siguin de gènere de terror o fantàstic optaran, a l’any següent, als Premis TAC als millors curtmetratges catalans de gènere que atorga la Federació d’Entitats Cinèfiles Terror Arreu de Catalunya.

 

23.  Si les obres presentades no reuneixen suficient qualitat o acompleixen els mínims criteris de valoració establerts en aquestes bases, el jurat es reservarà el dret de declarar desert el concurs.

 

PREMIS

 

S’estableixen les següents categories de premis:

 

 • Primer premi Fantosfreak, amb dotació econòmica i trofeu.
 • Segon premi Fantosfreak: amb dotació econòmica i Trofeu.
 • Tercer premi Fantosfreak: amb dotació econòmica i Trofeu.
 • Premi Garmanbozia (a l’esperit més freak): amb dotació econòmica i Trofeu.
 • Premi del Públic: amb dotació econòmica i Trofeu.

 

La dotació econòmica de cada premi s’establirà a la convocatòria anual .

L’Ajuntament aplicarà als premis la retenció que pertoqui segons la Llei  35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

El jurat també podrà atorgar les mencions que consideri oportunes, però sense dotació econòmica ni trofeu, entre les quals figuraran:

 

 • Premi Pepito de de Oro a la millor mort.
 • Premi Charlie  a la criatura més entranyable.
 • Premi Gagci al millor gag.
 • Premi Avestruz al millor ensurt.
 • Premi Pterodáctilo al millor crit.
 • Premi “Ya se sabe o es sospechoso” a la frase més mítica.

 

JURAT

A)    Primer, Segon i Tercer premis, premi Garmanbozia i Mencions: El jurat establert en la  clàusula 13 de les Bases .

B)    Premi del Públic:  correspondrà a l’obra més votada pel públic assistent a la mostra pública. Al final de la projecció diària del festival, el públic podrà emetre el seu vot en relació als curts que s’han projectat cada dia. El sistema de votació s’establirà en la respectiva convocatòria anual del Festival.

 

Protecció de dades i Drets d’imatge

La participació en el concurs requereix la recollida i tractament de dades personals dels participants.

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les dades dels participants seran  tractades per a la gestió del concurs i la difusió dels guanyadors en diferents mitjans (premsa, xarxes socials, etc.). El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Les dades – fora de la difusió pública de les dades dels guanyadors - no seran comunicades a tercers, llevat que sigui necessari de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o de disposar del seu consentiment inequívoc, segons el cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant un escrit indicant quin dret vol exercir adjuntant una còpia del seu DNI dirigit presencialment o per correu, a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Plaça Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o bé mitjançant instància genèrica a la Seu Electrònica.

Per a més informació consulti la política de privacitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (http://www.cerdanyola.cat/proteccio-dades).

 

----------------------------- 

 

CONVOCATÒRIA DEL XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES FANTÀSTICS I FREAKS FANTOSFREAK 2023

 

ANTECEDENTS

 

El Fantosfreak és un festival altament consolidat a Cerdanyola del Vallès des de l’any 2000. El festival consisteix en un concurs de curtmetratges de temàtica fantàstica, terror o “freak”. Els curtmetratges seleccionats pel concurs es projecten de dilluns a dijous, i el divendres es projecten els curts guanyadors i altres curts fora de concurs. De forma complementaria, abans de la projecció dels curts, es realitzen activitats culturals com ara concerts de grups i artistes  locals, i altres espectacles d’acord amb la filosofia del festival.

Aquest Festival es realitza un cop l’any, la tercera o quarta setmana de juliol, entre les 20h a la 00’30 h cada dia, a la plaça del Parc del Turonet del municipi de Cerdanyola del Vallès.

 

CONCURS FANTOSFREAK

 

1.       L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en coordinació amb l’associació Fantosfreak, convoca la 24ena edició del Concurs de Curtmetrates Fantosfreak per a 2023.

2.       El termini de presentació de les obres serà des del 23 de març fins al 7 de maig de 2023.

3.       El comitè de selecció farà la tria dels c urts que participaran en el concurs, i elaborarà la llista definitiva de curtmetratges seleccionats

4.       Aquest comitè estarà format per dues persones membres de l’Associació Fantosfreak

5.       La selecció de curtmetratges serà anunciada per email a tots els participants, i serà publicada a la web del festival www.fantosfreak.com i a la web www.cerdanyola.cat/joventut.

6.       La participació al concurs es regula a les bases específiques, d’obligat compliment i acceptació dels participants. Les bases específiques que regeixen els premis del concurs del Festival Internacional de Curtmetratges Fantàstic i Freaks de Cerdanyola del Vallès i Fantosfreak es pot consultar al web del festival www.fantosfreak.com i a la web www.cerdanyola.cat/joventut

 

7.        Els curtmetratges podran presentar-se per 4 plataformes:

a) Festhome

b) FilmFreeway

c) Movibeta

d) Click for festivals

 

8.       En la convocatòria de 2023 s’estableixen el següents tipus premis:

 

a)      Primer premi Fantosfreak: 1.000.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i Trofeu.

b)      Segon premi Fantosfreak: 500.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i Trofeu.

c)      Tercer premi Fantosfreak: 300.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i Trofeu.

d)     Premi Garmanbozia (a l’esperit més freak): 300.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i Trofeu.

e)      Premi del Públic: 300.- € (-IRPF corresponent si s’escau) i Trofeu.

 

            I les següents mencions:

 

a)      Premi “Pepito de Oro” a la millor mort, sense dotació econòmica ni trofeu.

b)      Premi “Charlie”  a la criatura més entranyable, sense dotació econòmica ni trofeu.

c)      Premi “Gagci” al millor gag, sense dotació econòmica ni trofeu.

d)     Premi “Avestruz” al millor ensurt, sense dotació econòmica ni trofeu.

e)      Premi “Pterodáctilo” al millor crit, sense dotació econòmica ni trofeu.

f)       Premi “Ya se sabe o es sospechoso” a la frase més mítica, sense dotació econòmica ni trofeu.

 

JURAT

 

A)    El jurat qualificador estarà presidit pel regidor de Joventut, i es composarà de tres vocals i un secretari/secretaria:

a.       Dos persones de l’Associació Fantosfreak.

b.      El cap de la secció de Processos Participatius, centres cívics, Joventut i Infància de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

c.       Secretari, l’Informador Juvenil de Joventut de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

B)    Aquest jurat atorgarà Primer, Segon i Tercer premis, premi Garmanbozia i Mencions.

C)    Premi del Públic: correspondrà a l’obra més votada pel públic assistent a la mostra pública. Al final de la projecció diària del festival, el públic podrà emetre el seu vot en relació als curts que s’han projectat cada dia. La votació es farà mitjançant una aplicació web, i el sistema de votació serà telemàtic, mitjançant contrasenya diària específica.

D)    El veredicte emès per part del jurat, en relació als curtmetratges premiats, es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament i en la web de l’Associació Fantosfreak l’últim dia del Festival. També es farà públics en els mitjans de comunicació.

 

9.       La mostra pública del Festival Fantosfreak es realitzarà del dilluns 17 al divendres 21 de juliol de 2023 al Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès.

 

 

 

Més informació: info@fantosfreak.com

ORGANIZADO POR:

FESTIVAL ADHERIDO A:

COLABORA: